Archiv der 00 UTC UKMO-Bracknell-Bodenanalysen (ab 27.01.1998)